Eines i recursos en una guia per atendre la soledat no desitjada en persones grans

La guia està especialment adreçada a les persones en contacte habitual amb persones grans, per oferir-los recomanacions en la detecció i el tractament d’aquesta situació no volguda.
Segons les dades del 2022, el 2,1% de les persones més grans de 65 anys de Barcelona diuen que se senten soles sovint, i per fer front a aquesta situació s’ha confeccionat la Guia per a la prevenció, detecció i acompanyament de persones grans en situacions de soledat.

Es tracta d’un recurs pràctic que facilita orientacions per promoure i generar oportunitats de vinculació i pertinença durant l’envelliment, i dotar d’eines les persones en contacte amb persones grans perquè puguin intervenir en casos de soledat no desitjada.
La guia presenta aquestes recomanacions en quatre àmbits, i tot i que situa l’eix central en les persones grans, també impliquen l’entorn:

La persona gran: recomanacions per atendre els factors de risc, considerar les verbalitzacions indirectes que puguin mostrar que la persona se sent sola o activar les aliances i els agents del seu mapa relacional.

La xarxa de convivència: aspectes més relacionats amb l’espai on viuen les persones grans i les persones amb qui conviuen.

La xarxa de relacions quotidianes de proximitat: fa referència als punts més vinculats a les relacions que les persones grans estableixen fora del seu nucli de convivència, com ara les amistats.

La dimensió comunitària: inclou els aspectes que estan més vinculats a l’entorn comunitari on viuen i on interactuen amb altres persones, com l’ús de l’espai públic o la vinculació amb equipaments i entitats del barri.