La Fundació - Misió, Visió & Valors

Treballem per millorar la qualitat de vida de la gent gran

fundació llars compartides

Misió

Constituir i mantenir llars compartides 

adients per a les persones grans interessades en aquesta alternativa d’habitatge permanent.

 

Afavorir l’autonomia personal 

de les persones grans en un entorn compartit, possibilitant un envelliment digne.

 

Sensibilitzar 

a la ciutadania respecte als reptes que planteja l’envelliment al nostre entorn.

Esdevenir un model referent basat en la proximitat, la personalització i el coneixement.

fundació llars compartides

Visió

Treballem per dignificar l’envelliment de les persones grans amb rendes baixes i millorar la seva qualitat de vida a través de la convivència en una llar compartida.

Volem aconseguir ser un instrument de transformació social, mitjançant el compromís personal i comunitari. Esdevenir un model referent basat en la proximitat, la personalització i el coneixement. Promoure la rèplica del projecte 
per la seva sostenibilitat i el seu impacte transformador i viable.

Fomentem valors de civisme, auto-organització, consens i ajuda mutua.

fundació llars compartides

Valors

Convivència.

Fomentem valors de civisme, autoorganització, consens i ajuda mutua.

 

Autonomia.

Fomentem valors socials culturals i formes de participació noves. Millorem la cohesió i inclusió social de la ciutat.

 

Dignitat.

Som promotors dels drets de la ciutadania.