Qué fem - Què opinen els residents de les llars?

La participació dels residents, una peça clau de qualitat i millora del projecte

fundació llars compartides

Una mostra de les dades dels qüestionaris de satsifacció del 2022:

En el conjunt de les llars conviuen 49 persones grans, 32 a Barcelona i 17 a Badalona. Un 47,05% són dones i un 52,95% són homes, amb una edat mitjana de 70 anys i sense cap malaltia que dificulti la convivència.

Anualment, cada resident omple un qüestionari de satisfacció com a eina de millora continua tant de la gestió i acompanyament de la Fundació, com de la convivència a la llar.

Estan satisfets de compartir una llar0%
Consideren que la llar és casa seva0%
Creuen que mantenen l'ordre i la neteja de la llar, y com cal0%
Creuen que mantenen l'ordre
i la neteja de la llar, y com cal
0%

Es senten a gust a la seva habitació0%

Considera que han millorat les seves relacions socials0%

Els residents es senten a gust al barri0%

Se senten acompanyats per l'equip social0%

Agraeix el suport del voluntari de manteniment
a les llars
0%

Fomentem valors de civisme, auto-organització, consens i ajuda mutua.

El 86% consideren que la llar és casa seva.

El cohabitatge a les llars permet disposar d’un habitatge digne i estable, i per tant, minimitzar la seva vulnerabilitat, millorar la seva autonomia, les relacionals personals i benestar emocional.v

El 93% estan satisfets de comprtir una llar.

Oferim una llar a la gent gran pensionista, amb rendes baixes i autonomia física i mental. Persones que malgrat cobrar una pensió no poden accedir a un habitatge perquè no poden pagar el lloguer d’un pis.