Qué fem - Què opinen els residents de les llars?

La participació dels residents, una peça clau de qualitat i millora del projecte

fundació llars compartides

Una mostra de les dades dels qüestionaris de satsifacció del 2023:

En el conjunt de les llars conviuen 56 persones grans, 31 a Barcelona (39% dones i un 61% homes) i 25 a Badalona (36% dones i un 64% homes) amb una edat mitjana de 70 anys i sense cap malaltia que dificulti la convivència.

Anualment, cada resident omple un qüestionari de satisfacció com a eina de millora continua tant de la gestió i acompanyament de la Fundació, com de la convivència a la llar.

Es senten feliços de conviure a una llar0%

Consideren que la llar és casa seva0%

Es senten a gust a la seva habitació0%

Els residents es senten a gust al barri0%

Es senten acompanyats per els companys de la llar0%

Els residents es senten a gust al barri0%

Se senten acompanyats per l'equip social FLLC0%

Els agrada participar en les festes que organitza la FLLC0%

Fomentem valors de civisme, auto-organització, consens i ajuda mutua.

El 90% consideren que la llar és casa seva.

El cohabitatge a les llars permet disposar d’un habitatge digne i estable, i per tant, minimitzar la seva vulnerabilitat, millorar la seva autonomia, les relacionals personals i benestar emocional.v

El 90% es senten feliços de conviure a una llar

Oferim una llar a la gent gran pensionista, amb rendes baixes i autonomia física i mental. Persones que malgrat cobrar una pensió no poden accedir a un habitatge perquè no poden pagar el lloguer d’un pis.