Llars Compartides

Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, amb la darrera actualització, 09/05/2023, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FUNDACION PRIVADA LLARS COMPARTIDES, l’informa que és titular del lloc web: www.llarscompartides.org.  D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, notifica les dades següents: CIF/NIF: G63352371 i Registre Mercantil de BARCELONA, Tom: ., Foli: , Full:  i Domicili Social: TRAVESSERA DE LES CORTS 39-43 2DO. 08028, BARCELONA (BARCELONA). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: comunicacio@llarscompartides.org.  

 

 

1. Usuari i règim de responsabilitats

La navegació per accés i ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la el mateix domini, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de FUNDACION PRIVADA LLARS COMPARTIDES, atorga la condició d’Usuari, per la que s’accepten, en navegar pel web de FUNDACION PRIVADA LLARS COMPARTIDES, totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de FUNDACION PRIVADA LLARS COMPARTIDES proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari als formularis de registre i contacte de FUNDACION PRIVADA LLARS COMPARTIDES per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per FUNDACION PRIVADA LLARS COMPARTIDES, no aniran contra les disposicions d’aquestes clàusules, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic que puguin suposar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats il·lícites i prohibides en aquest text, lesives amb els drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts per part d’altres Usuaris o de qualsevol Usuari d’Internet (hardware y software).

Els Usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’entitat propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies d’aquest web.

 

 

2. Accés a ressenyes d’usuaris:

Pel Reial Decret Legislatiu-24/2021, de 2 de novembre, que modifica el text refós de la Llei general per la defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007.

Article 20.4, les practiques comercials en les quals un empresari web faciliti l’accés a les ressenyes dels consumidors i usuaris sobre béns i serveis, hauran d’incloure informació sobre el fet de què l’empresari garanteixi o no que aquestes ressenyes publicades han estat efectuades per part de consumidors i usuaris que han utilitzat o adquirit realment el bé o servei. A tals efectes, l’empresari haurà de facilitar informació clara als consumidors i usuaris sobre la manera en què es processen les ressenyes.

Els USUARIS tenen accés a escriure ressenyes de l’activitat i servei d’aquest web mitjançant un formulari explícit per fer-ho, i amb l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat accepten compartir les seves dades i imatge personal.

El contingut publicat, juntament amb el seu nom i foto de perfil, també pot aparèixer a llocs web de tercers que utilitzin widgets insertables de Google o l’API de Google Maps Platform i altres.

Si no vols compartir la teva experiència, imatges, vídeos ni la teva ubicació, no utilitzis aquest servei per a publicar-hi continguts