La Fundació - Patronat i equip tècnic

Treballem per millorar la qualitat de vida de la gent gran

fundació llars compartides

Patronat

Els membres del patronat de la Fundació desenvolupen la seva funció de govern i representació de l’entitat de manera altruista i no han rebut mai cap retribució econòmica per cap activitat relacionada amb la Fundació.

President

Lluís Font

 

Secretari

Carles Gómez

 

Tresorera

Beatriz Cañizares

 

Vocals

Andreu Rovirosa
Jordi Riera
Núria Gómez
Montserrat Fischer
Valero Soler

Equip tècnic

Directora

Alícia Vallet

fundacio@llarscompartides.org

 

Àrea social

Gala Larxé

social@llarscompartides.org

 

Alex Serret

habitatge@llarscompartides.org

 

Àrea voluntariat

Núria Gómez

voluntariat@llarscompartides.org

 

Àrea comptabilitat

Paquita Gelabert

comptabilitat@llarscompartides.org