Què pots fer - Fes un donatiu

Col·labora per un futur sense problemes d'habitatge per la gent gran

fundació llars compartides

Fes un donatiu

Treballem amb el cohabitatge per dignificar l’envelliment de la gent gran.

Pots fer la teva aportació com a persona individual, com a empresa o en nom d’un grup (escola, família, comunitat, etc.).

ES50 2100 1188 61 02 00088155
CaixaBank

fundació llars compartides

Beneficis fiscals

Com  donant de la Fundació Llars Compartides tens dret a deduir-te les teves donacions en la declaració de la renda *.

Des de l’1 de gener de 2024, la nova Llei de Mecenatge (49/2002) fixa majors deduccions fiscals per a les donacions a ONG (a excepció de les comunitats autònomes de Navarra i País Basc on es fixen unes condicions fiscals pròpies).
Una llei que ens beneficia a tots. Als contribuents, perquè incrementa el percentatge de deducció, i a Fundació Llars Compartides, perquè suposa una oportunitat de sumar més recursos sense que als nostres donants els suposi un major esforç econòmic.

Si ets persona física (IRPF)

Límit 10% de la base liquidable

Dels primers 250€ et dedueixes 200€

A partir dels següents 250€

En les donacions continuades, a partir de 250€ la deducció serà del 45% (abans 40%) per premiar la fidelitat. D'altra banda, es redueix de 4 a 3 anys el nombre d'exercicis en què s’ha de fer donatius a una mateixa entitat per un import igual o superior als de l'exercici anterior, per accedir a aquest increment de 5 punts.

Quan en l'exercici i en els dos anteriors s'hagi donat un import igual o superior a la mateixa quantitat.

Si ets empresa (Impost de Societats)

Límit 15% de la base imponible

del donatiu a la quota íntegra de l’Iimpost de Societats (abans era del 35%).

En les donacions continuades, la deducció del 50% també es redueix de 4 a 3 anys el nombre d'exercicis en què l’empresa ha de fer donatius a una mateixa entitat per un import igual o superior als de l'exercici anterior, a fi d'accedir a l'increment de 10 punts en el percentatge de deducció.

Las personas o empresas que tributen en País Vasco o Navarra se regirán por su propia fiscalidad.

Esdevenir un model referent basat en la proximitat, la personalització i el coneixement.