Un quart de la població viu en risc de pobresa a causa de les polítiques públiques insuficients

El nou informe d’indicadors socials d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) constata que en els darrers quinze anys, de manera constant, una de cada quatre persones es troba en situació de pobresa o exclusió a Catalunya.

L’informe apunta a l’encariment del cost de la vida, i en especial la pujada disparada dels preus de l’habitatge, sobretot des del 2020, sense una correlació en l’evolució dels salaris, com a element clau per entendre aquest empobriment generalitzat de la població “L’habitatge actua com a generador de pobresa a Catalunya”, ha afirmat Marta Garcia. El 33% de les persones que viuen de lloguer estan en risc de pobresa, davant del 12% en règim de propietat. Les persones estrangeres pateixen en molta major proporció situacions de dificultat per fer front a les despeses de l’habitatge (23,6% vs 9,6%). D’altra banda, el 2023 un 20% de la població no pot mantenir la llar a una temperatura adequada, un indicador que el 2013 era del 5%.

+ Continua llegint