Més de dos-cents refugis climàtics per fer front a la calor a la ciutat

Amb l’arribada de l’estiu s’activen 227 refugis climàtics, 30 més que l’any passat, repartits pels 10 districtes de la ciutat. Es tracta de diferents equipaments i espais públics, interiors i exteriors, oberts a tota la ciutadania, on es pot fer front a les altes temperatures i trobar confort tèrmic.
Entre els equipaments municipals que actuen com a refugis climàtics fins al 15 de setembre, hi ha biblioteques, equipaments de proximitat als barris i districtes de la ciutat, centres esportius municipals, parcs i jardins, escoles i museus. Malgrat que mantindran els usos habituals, podran utilitzar-se com a espais on refugiar-se de les altes temperatures.

Es recomana mantenir-hi una temperatura de consigna de 27º i s’adrecen, sobretot, a persones vulnerables a la calor, com ara nadons, persones de més de 75 anys, malalts crònics o persones amb pocs recursos. Tenen bona accessibilitat, àrees de descans i aigua i són segurs. D’altra banda, no són indicats per a persones que requereixen atenció mèdica. En aquest cas, cal dirigir-se al centre de salut corresponent.

Un refugi climàtic a 10 minuts de casa